MACHINE YOUR FUTURE

Kontrolní měrové středisko je schopno poskytnout komplexní služby v oblasti kontroly dílců pomocí progresivních měřících metod na
třísouřadnicových strojích a dalších měřících zařízeních určených k ověřování geometrických úchylek tvaru a polohy. Na kontrolované dílce lze vystavit protokol, nebo kalibrační protokol dle norem ISO.


TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI:
— KMZ - G302020 – MAUSER – 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Zeiss
X / Y / Z = 2000 mm / 3000 mm / 2000 mm, skenovací hlava s přesností 3D = 4,5 + L/250 (μm)
— MERLIN – 3D třísouřadnicový měřící stroj od firmy Feranti
X / Y / Z = 750 mm / 750 mm / 750 mm, s přesností 3D = 4 + L/350 (μm)
— TALYROND 2 HOBSON – kruhoměr
měření kruhovitosti s přesností 0,2 μm
— MUK 300 – kruhoměr
měření kruhovitosti s přesností 0,2 μm
— SIP 305 M – délkoměr
měření s přesností 0,4 μm