MACHINE YOUR FUTURE

Roboty tak skoro ľudí nevytlačia

Datum zveřejnění: 31.05.2018
Domáce firmy čoraz viac nakupujú jednoduché obrábacie stroje, ktorých obsluha si vyžaduje väčší počet pracovníkov. Podnikateľov od masívneho nasadzovania hi–tech technológií odrádzajú vysoké ceny a nedostatok kvalifi kovaných pracovníkov. „Vyškolenie kvalitného technológa, ktorý pripravuje výrobné programy pre zložité stroje, trvá minimálne rok a pol,“ povedal v rozhovore pre Pravdu Daniel Horský, obchodný riaditeľ spoločnosti Kovosvit Mas. Firma zo susednej Českej republiky sa už 80 rokov zameriava na výrobu obrábacích strojov.

 

V súčasnosti sa veľa diskutuje o tom, ako prichádzajúca priemyselná revolúcia 4.0 zmení svet. Nahradia ľudí pracujúcich v priemysle roboty? 

            Aj na slovenskom trhu pozorujeme zvýšený záujem o zložité hi–tech stroje. No o konečnom počte nasadených robotov nakoniec vždy rozhodne ekonomická výhodnosť výrobného procesu. Aj jednoduchšie stroje stoja desaťtisíce až státisíce eur, a zložitejšie stoja aj niekoľko miliónov eur. Zároveň navrhnutie automatickej linky môže trvať aj niekoľko rokov, a za pár mesiacov ju vieme navrhnúť len v prípade, ak zákazník vie presne, čo chce. Lenže v mnohých prípadoch práve naši technici navrhujú, ako má vyzerať plnoautomatická linka, a v praxi do rozpracovaného projektu musia vedieť zapracovať aj meniace sa požiadavky zákazníka. V praxi je zriadenie plnoautomatizovanej linky náročné nielen finančne, ale aj časovo. V prípade získania nových zákaziek je pre mnoho firiem stále ekonomicky výhodnejšie kúpiť jednoduchšie stroje a následne výrobu zabezpečovať väčším počtom zamestnancov. Z dlhodobého pohľadu počet robotov v priemysle bude určite každým rokom narastať, ale automatizácia ľudí tak skoro nevytlačí. 

Sú teda roboty budúcnosťou priemyslu? 

            U nás sme už pred rokmi začali pracovať na vybudovaní samostatnej divízie automatizácie a robotizácie. Už vtedy sme videli budúcnosť priemyslu v čoraz väčšej automatizácii. Preto dnes ponúkame spájanie strojov do takzvaných výrobných hniezd alebo automatizované výrobné linky šité na mieru prianí zákazníka. Pri strojoch ponúkame taktiež diaľkovú diagnostiku, stroj je on–line pripojený a vieme určiť, prečo mašina nefunguje. Tiež ponúkame automatizáciu, ktorú teda určite považujeme za budúcnosť priemyslu. 

Ako hodnotíte súčasný nedostatok pracovnej sily? 

            Dlhé roky brali mladí ľudia technické školy len ako druhú možnosť po tom, čo im nevyšli prijímacie pohovory na gymnáziá. Výsledkom je nedostatok technických pracovníkov, a o tomto probléme sa čoraz viac hovorí nielen v Česku, ale aj na Slovensku. Aj preto mám v poslednej dobe pocit, že sa situácia pomaly začína otáčať k lepšiemu. Dnes totiž práve priemysel ponúka nadpriemerné platy a uplatní sa v ňom menej vzdelaná aj vzdelaná pracovná sila. 

 Koľko trvá zaškolenie operátora výroby?

            To je veľmi individuálne. V minulosti na každej mašine pracoval fachman, ktorý vďaka svojmu technickému citu vedel presne nastaviť parametre obrábania a vyrobil presnú súčiastku. Dnes pri presne nastavenom programe stačí, ak CNC stroj obsluhuje manipulátor, ktorý v prípade opotrebenia vymení obrábacie nástroje a odstráni odpad vznikajúci opracovaním materiálu. V takom prípade, pokiaľ človek nie je vyslovene technický antitalent, stačí na zaškolenie pár hodín. No sú firmy, kde už aj samotné technologické programy pripravujú operátori výroby, a v takom prípade už nestačí len stláčať tlačidlá. S dlhším zaškolením treba počítať aj u človeka, ktorý vie frézovať, a my ho chceme naučiť aj sústružiť. Najdlhšie trvá, ak niekoho chceme naučiť pracovať s päťosovým obrábacím strojom, ktorý má aj desať riadených osí, a v tomto prípade len samotné ovládanie stroja môže zabrať pár mesiacov. Vyškolenie kvalitného technológa, ktorý pripravuje výrobné programy pre zložité stroje, trvá minimálne rok a pol. 

Vyvíjate si nové stroje sami alebo nakupujete už existujúcu technológiu? 

            Máme vlastný vývoj a na technickom úseku zamestnávame 55 konštruktérov. Tí sa starajú nielen o vývoj nových technológií, ale držia ochrannú ruku aj nad existujúcimi strojmi. Aj zabehnuté produkty treba totiž časom inovovať a nasadiť do nich modernejšie technológie. Samozrejme, ani my nevyvíjame úplne všetko, nakupujeme napríklad riadiace systémy, pohon či hydrauliku. 

 Aké stroje sa vám podarilo vyvinúť? 

            V tomto roku sme uviedli tri novinky. Prvou je nové päťosové – obrábacie a frézovacie centrum. Jednu novú mašinu sme predali v Česku a druhú na Slovensku. Druhou novinkou bolo zmodernizovanie trojosového frézovacieho centra, ktoré sme posunuli technologicky dopredu napríklad lepším využitím pracovného priestoru a zvýšením otáčok vretena. Treťou novinkou, ktorá nám minulý rok priniesla aj zlatú medailu na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, je stroj Weldprint. Ten má päťosové obrábanie prepojené s aditívnou technológiou. Zjednodušene, klasický obrábací stroj odoberá triesku a aditívna technológia navaruje materiál. V súčiastke tak dokážeme kvôli odľahčeniu nielen urobiť špeciálne kanáliky, ale aj mriežku zvyšujúcu tuhosť celého dielca. Nový stroj má tiež obrovské uplatnenie v opravárenskom priemysle. Napríklad ak sa na pásových vozidlách opotrebujú drapáky, musíte vymeniť celý článok, a nami vyvinutý stroj umožní na poškodený drapák navariť chýbajúci materiál. Podobne vieme obnoviť aj poškodené lodné skrutky, a to všetko vďaka schopnosti odoberania a pridávania materiálu. 

Čo sú priority vášho podnikania na Slovensku? 

            Medzi naše top tri trhy radíme Českú republiku, Slovensko a Poľsko. Už dnes obchody uzatvorené na Slovensku tvoria približne desať percent celkového obratu Kovosvitu, a naším ambicióznym plánom je zdvojnásobenie tohto čísla. Dosiahnuť to chceme čo najtesnejším kontaktom so zákazníkom a okrem klasických obchodných zástupcov zvažujeme naložiť stroj na kamión a priamo vo výrobných halách slovenských firiem predviesť jeho schopnosti. Naši technici tiež priamo u zákazníkov dokážu navrhnúť požadovanú výrobu a veľkou výhodou pri riešení konkrétnych výrobných problémov je nulová rečová bariéra. Zúčastnili sme sa tiež na strojárskom veľtrhu v Nitre. 

Aj v Česku naložíte stroj na kamión a obehnete ním fabriky? 

            U nás doma máme silnejšie postavenie a priamo v našej fabrike organizujeme zákaznícke dni. Počas dvoch dní sa v Kovosvite vystrieda 600 až 700 ľudí. No chápem, že nie všetci slovenskí zákazníci majú čas ísť do nášho závodu v Českej republike, a preto plánujeme prísť s našimi strojmi priamo k nim. 

Na jesennom autosalóne v Paríži sa nezúčastní automobilka VW. Dôvodom je posilnenie predaja cez internet. Dočkáme sa toho, že aj obrábacie stroje sa budú predávať cez internet? 

            Náš model predaja je aktuálne založený hlavne na osobnom kontakte so zákazníkom. Pri strojoch sú totiž rozhodujúce konkrétne parametre a schopnosť zabezpečiť ekonomicky prosperujúcu výrobu. Predaj automobilov je oveľa viac o emóciách, a navyše všetci zákazníci už z bežnej cestnej premávky poznajú značku Volkswagen. Nás musia do povedomia nových firiem dostať práve obchodní zástupcovia, ktorí pravidelne navštevujú všetky firmy vo svojom regióne, a v tomto nám pomáha aj účasť na strojárskych veľtrhoch. No je pravda, že časy, keď sa na veľtrhoch uzatvárali kontrakty, sú preč. V minulosti sa napríklad každý deň počítali uzatvorené zmluvy, a dnes je to skôr o pripomenutí zákazníkov. Takže ani v strojárstve nie sú veľtrhy také dôležité ako v minulosti a aj my začíname pri predaji využívať prezentáciu cez internet a sociálne siete.