MACHINE YOUR FUTURE

Kovosvit MAS vytvořil ve spolupráci s ČVUT unikátní technologii 3D tisku

Datum zveřejnění: 22.11.2016
Česká republika má další unikátní technologii. Společnost Kovosvit MAS ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) a Fakultou strojní ČVUT v Praze představila novou technologii 3D tisku, která byla kompletně vyvinuta u nás. Prototyp stroje umožňuje vytváření kovových dílů metodou 3D tisku a jejich následné obrábění v jednom pracovním prostoru.

Česká republika má další unikátní technologii. Společnost
Kovosvit MAS ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou
výrobní techniku a technologii (RCMT) a Fakultou
strojní ČVUT v Praze představila novou technologii 3D tisku,
která byla kompletně vyvinuta u nás. Prototyp stroje umožňuje
vytváření kovových dílů metodou 3D tisku a jejich následné
obrábění v jednom pracovním prostoru.
Stroj z kategorie Hybrid Manufacturing
(HM) je určen pro vytváření
kovových dílců a kombinuje plnohodnotnou
generickou technologii
s technologií frézování v pěti osách.
V průběhu jeho vývoje a optimalizace
byly zpracovány více než dvě tuny
různých kovových materiálů a byla
ověřena rentabilita investic a produkce
dílců touto metodou. Díky tomuto
stroji lze vytvářet plné díly, plné díly
s vnitřními kanály, skořepinové díly,
duté díly s vnitřní podpůrnou strukturou
a následně je obrábět. Metoda
je vhodná pro díly, jejichž výroba
tradičním způsobem jako např. odléváním
či obráběním je příliš složitá či
neefektivní a v porovnání s prezentovanou
technologií i příliš nákladná.
Také je s její pomocí možné svařování,
navařování funkčních povrchů,
funkčních částí a detailů, navařování
tvrdokovových a kluzkých povrchů,
opravy dílů a jejich obrábění.
Hlavní předností
jsou nízké náklady
Na prototypu stroje, který pracuje
na principu 3D tisku kovu a umožňuje
i následné obrábění takto vyrobených
dílců, pracovala společnost Kovosvit
MAS společně s výzkumným centrem
RCMT již od roku 2013. Podařilo
se jim vytvořit unikát, jehož hlavní
přednostní je relativně nízká cena 3D
tisku, která se bude pohybovat v rozmezí
2500Kč – 3500Kč za kilogram
(v závislosti na použitém materiálu).
Pro představu – ceny konkurence se
za stejné množství pohybují okolo
12 000 Kč, což znamená, že náklady
na díly vyrobené strojem Kovosvitu
společně s výzkumný centrem RCMT
jsou o přibližně 70-75% nižší.
Pro 3D tisk se dají použít různé
materiály, jimiž jsou například jemnozrnná,
konstrukční a nerezová
ocel, hliníková slitina či slitina INCONEL,
využívaná pro svou odolnost
v leteckém průmyslu, v turbínách,
v raketových motorech i jaderném
průmyslu. Vzhledem k použitelným
materiálům tato technologie cílí
zejména na medicínu, letectví a kosmický
průmysl. Tisk probíhá v závislosti
na použitém materiálu rychlostí
0,2 až 1,0 kilogramu za hodinu.
„V současné době probíhá patentové
řízení a stroj, který umožní
vyrábět dílce v pracovním prostoru
500x500x400 mm, bude představen
na jaře příštího roku. Výrobky z prototypového
stroje jsme poprvé prezentovali
na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně, kde se setkaly s velkým
ohlasem a o naše zařízení předběžně
projevilo zájem několik firem.
Využitelný je například u oprav dílů,
které se částečně opotřebovávají,
nebo u výroby těch, kde je při obrobení
odebrána většina použitého materiálu,“
uvedl Petr Heinrich, technický
ředitel společnosti Kovosvit MAS.