MACHINE YOUR FUTURE

České hi-tech stroje sú v kurze

Datum zveřejnění: 14.06.2018
Slovensko je pre nás dlhodobo jeden z prioritných trhov, tvrdí obchodný riaditeľ Kovosvitu MAS Daniel Horský.

Spoločnosť Kovosvit MAS má zaujímavú históriu, ktorú začal písať Tomáš Baťa v roku 1939, keď sa začala výstavba závodov v Sezimovom Ústí. Ako sa rokmi menil výrobný program podniku?

 

V decembri roku 1939 sa začala výroba prvých obrábacích strojov a od roku 1940 až doteraz máme vlastnú zlieváreň. V tom čase vznikla aj značka - logo MAS, znamenala Moravské a slovenské strojárne. V ďalšom období sa k nám zo Zlína presunula výroba revolverových a hrotových sústruhov a radiálných vrtačiek. Len pre zaujímavosť, v rokoch 1941 – 1942 sme mali ako doplnkový produkt výrobu bicyklov. Národný podnik Kovosvit Sezimovo Ústí mal v roku 1949 už 1700 zamestnancov. V 50-tych rokoch sme vyrábali predovšetkým horizontálne vrtačky a ťažké hoblovky, neskôr nasledovali sústružnícke automaty. Samostatný vývoj a výroba numericky riadených strojov, nám v 80-tych rokoch priniesol aj medzinárodné úspechy.

Mnohé stroje získali Zlatú medailu na medzinárodných veľtrhoch v Brne a v Lipsku a firma ocenenia za technický prínos vo vývoji obrábacích strojov. Koncepciou prelomového univerzálneho sústružnícko-frézovacieho centra MCSY 50 a MCSY 80 od našich konštruktérov sme predbehli svoju dobu. Počas ostatných štyroch rokov sme značne posilnili našu pozíciu na svetovom strojárenskom trhu a v súčasnosti sme lídrom vo výrobe multifunkčných obrábacích strojov v Českej republike.

 

V akých odvetviach sa najviac uplatňujú stroje z Kovosvitu?

Kovosvit je historicky známy tým, že je univerzálny, nešpecializujeme sa. Výrobný sortiment nachádza uplatnenie v automobilovom a leteckom priemysle, energetike, v strojárenstve vo väčších, ale aj v menších firmách. Šesťdesiat percent výroby predstavujú multifunkčné a päťosové hi-tech stroje, 40 percent tvoria štandardné CNC obrábacie centrá a sústruhy. V týchto segmentoch je Kovosvit jedným zo šiestich svetových výrobcov, ktoré tieto technológie vyrábajú. Portfolio je dobre rozložené. Množstvo zákazníkov - „garážistov“, v Česku, Poľsku či na Slovensku používa naše jednoduchšie stroje, ktoré sa zmestia do menšieho priestoru, ale sme schopní osloviť aj veľké firmy.

 

V ktorých krajinách sa vám najlepšie darí?

Vo Francúzsku sa nám podarilo v posledných rokoch preraziť do leteckého priemyslu, kde dodávame hi-tech technológie. V tomto roku sme tam vyviezli dva veľké päťosové stroje, ďalšie išli pre Boeing a Volkswagen. V Poľsku sme silní v dodávkách do ťažobného priemyslu, je tam tiež veľa hi-tech strojov, aplikácie, ktoré smerovali do leteckého priemyslu. Máme sekciu zameranú na automatizáciu, naše stroje sú súčasťou celých výrobných liniek. Najdôležitejšie trhy sú pre nás Česko, Slovensko a Poľsko, kde pôsobí naša dcérska spoločnosť. Tohto roku už oslavuje desať rokov. V najdôležitejších krajinách sa snažíme pôsobiť na priamo, pretože chceme poznať potreby klientov, aby sme vedeli, čím ich osloviť. Vo vzdialenejších krajinách pôsobíme prostredníctvom obchodných partnerov.

 

Aké miesto má vo vašich obchodných aktivitách Slovensko ?

Vo firme pod slovom „tuzemsko“ stále rozumieme Česko aj Slovensko, máme tu svojich obchodných zástupcov, ktorí sú našimi zamestnancami. Slovensko je dlhodobo jedným z prioritných trhov. Kovosvit je stále česká firma, ktorú majú slovenskí zákazníci „za rohom“, máme vlastný servis, sme schopní dodávať veľké obrábacie stroje, s nami sa veľmi dobre dohovoria,  jazyková bariéra neexistuje. Na Slovensku vidíme priestor, kde by sa naše aktivity mohli rozširovať. Tí starší klienti nás poznajú, ale novú, nastupujúcu generáciu chceme aktívne oslovovať. Od začiatku roka sme posilnili tím obchodníkov o ďalšieho človeka, ktorý pôsobí na východnom Slovensku, má na starosti celú východnú časť - región Košice a Prešov. Pripravujeme nové marketingové aktivity, aby sme boli na Slovensku viac viditeľní. Mali sme obrovskú radosť, že jeden z dvoch prototypov našich strojov skončil na Slovensku.

 

Firma prešla zložitým obdobím, ale v súčasnosti prosperuje a má smelé plány.

Po náročnom období zmeny majiteľa v roku 2016 sa Kovosvit v roku 2017 dostal do fázy stabilizácie. Máme obrovskú radosť, že nás podporili partneri, zákazníci aj dodávatelia. Dosiahli sme čísla, ktoré sme si predsavzali, tržby 1,350 miliardy českých korún (...... eur). V tomto roku sme smelší a radi by sme navŕšili tržby na 1,6 miliardy korún. V súčasnosti máme vyše 600 zamestnancov a bojujeme skôr s nedostatkom pracovných síl, než s čímkoľvek iným. Tak ako mnoho ďalších firiem. V zložitom období sme sa snažili pracovať na budúcnosti, čo sa začína teraz prejavovať.

 

Predstavte najnovšie „kúsky“

V minulom roku sme uviedli na trh nové obrábacie päťosové centrum MCU450, prototyp už „pracuje“ na Slovensku. Výraznou inováciou veľmi úspešného už „historického“ modelu je trojosová frézka MCV800, ktorú máme do septembra vypredanú a stroj je zakontrahovaný aj na ďalšie mesiace. Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne sme vlani získali zlatú medailu za technológiu, ktorá kombinuje technológiu obrábania kovov s navarovaním v jednom pracovnom priestore. Zariadenie dokáže pridávať materiál na súčiastku aj ho odoberať. Drahé súčiastky takto možno opraviť. Tohto roku by sme v Brne chceli predstaviť nový sústruh. Plánujeme zásadnejší návrat do oblasti sústruženia, v ktorej sme historicky boli. Podarili sa nám výrazné moderizácie a inovácie.

 

Vaše stroje sú povestné svojou životnosťou, čím si to zaslúžili?

Kovosvit je dlhodobo známy tým, že naše stroje sú "tuhé" (pevné) a svoje parametre - presnosť obrábania si udržujú po dlhé roky. V mnohých štátoch - Slovensko, Poľsko, ale aj Rusko, India, Čína, pracujú naše stroje, ktoré sú z roku 1940 či 1950. Desať či tridsaťročné stroje nie sú nič divného. Máme z toho dobrý pocit. Na weboch, ktoré sa zaoberajú predajom starších strojov, je veľmi málo našich. Klienti si ich držia veľmi dlho a sú s nimi spokojní. Neraz vidím vo firme moderné obrábacie stroje a vedľa nejakého "deduška", 20-30-ročného stroja. Klient ho nechce dať preč, lebo si drží presnosť. Ani v dobe krízy, keď mali firmy problémy so splácaním, sa našich strojov nezbavovali. A toto pretrváva. Keď si kupujú kvalitu, cena nie je na prvom mieste.

Ako funguje financovanie predaja ?

 

Bežne zákazníci využívajú rôzne formy financovania, či je to lízing,  úver alebo iné produkty na bankovom trhu. Spolupracujeme s hlavnými hráčmi na trhu, aby sme to klientom čo najviac spríjemnili. Snažíme sa mať dohodnuté schémy financovania, aby sme mali vopred odladené zmluvy medzi sebou a pre zákazníka to bolo čo najpríjemnejšie a najjednoduchšie.

 

Aké sú vízie spoločnosti do budúcnosti?

Nemôžeme si dávať malé ciele. Našou ambíciou je mať spokojných zákazníkov, to je dlhodobý cieľ.  Výrazne sa chceme posunúť do vyššej pridanej hodnoty dodávaných strojov a zariadení, v päťosovom obrábaní, v automatizácii, robotizácii, pre klientov riešiť celé výrobné celky. Zároveň si vážime aj tých, ktorí chcú jeden-dva stroje a prepojiť ich robotom. Snažíme sa v posledných rokoch posilniť popredajný servis, či služby všeobecne.

 

Keď si zákazník kúpi jeden či viac našich strojov, dodáme mu k tomu aj meracie prístroje, stroje na galvaniku, vieme prepojiť stroje od rôznych dodávateľov do výrobného celku, to je pridaná hodnota. Dnes je zákazník čím ďalej  náročnejší. Pre mňa je najväčším vyznamenaním, keď máme dlhodobého zákazníka, ktorý k nám vždy príde po ďalší a ďalší stroj.