MACHINE YOUR FUTURE

STROJÍRENSKÝ PODNIK KOVOSVIT MAS POSILUJE TÝM VE VRCHOLOVÉM MANAGEMENTU

Datum zveřejnění: 28.08.2013
Přední výrobce obráběcích technologií v České republice KOVOSVIT MAS od 1. září 2013 posiluje svůj tým o zkušené manažery a odborníky.

Přední výrobce obráběcích technologií v České republice KOVOSVIT MAS od 1. září 2013 posiluje svůj tým o zkušené manažery a odborníky.

Na pozici generálního ředitele společnosti přichází Peter Hawlan, který má bohaté mezinárodní zkušenosti s řízením průmyslových společností. V KOVOSVITU bude odpovědný především za nové mezinárodní projekty s cílem posunout KOVOSVIT MAS na vyšší úroveň v žebříčku světového strojírenství. Peter Hawlan přichází ze skupiny Elmarco, kde působil na pozici výkonného ředitele. Další posilou firmy je Miloslav Kubala, který nastupuje na pozici obchodního ředitele. Jeho hlavním úkolem bude tvorba strategie expanze na nové trhy a odpovědnost za další obchodní projekty, jako je například oblast energetiky. Miloslav Kubala přichází ze společnosti ABB, kde byl odpovědný za obchod. Miloslav Kafka, bývalý generální ředitel, bude nově odpovědný za řízení strategických projektů celého holdingu KOVOSVIT MAS a Daniel Horský, který doposud zastával pozici obchodního ředitele, bude obchodně zaštiťovat trhy ČR, Slovenska, Polska a Ruska. KOVOSVIT MAS za poslední dva roky značně posílil svoji pozici na světovém strojírenském trhu a v současné době je lídrem ve výrobě multifunkčních obráběcích stojů v České republice. V novodobé historii byl zásadní zlom rok 2011, kdy společnost úspěšně překonala celosvětovou krizi a vykázala zisk ve výši 64,2 mil. korun. Ekonomické výsledky KOVOSVITU MAS v roce 2012 představovaly 21% nárůst obratu oproti roku 2011. Původní plán tržeb 1,46 mld. korun byl překročen a dosáhl 1,52 mld. korun. Společnost KOVOSVIT MAS. vykázala v roce 2012 zisk ve výši 201,37 mil. korun. V současné době firma plánuje, že v roce 2013 dosáhne obratu cca 1, 8 mld. korun. Obchodní strategie a aktivity KOVOSVIT MAS jsou zaměřeny převážně na ruský trh. V minulém roce byl založen společný strojírenský podnik MTE KOVOSVIT MAS. Kooperace s ruskou stranou se týká především engineeringu v oblasti strojírenských technologií, výroby obráběcích strojů v Rusku, technologického vybavení a metrologického zajištění, licenční výroby zahraničního zařízení, systémové integrace v oblasti strojírenských technologií, modernizace a oprav zařízení. Od léta 2013 se začínají v Azovu, kde se tento podnik nachází, montovat dva typy obráběcích strojů. Do konce roku 2013 by pak měl podnik kompletovat přibližně 40 strojů a v roce 2017 MTE KOVOSVIT MAS plánuje prodávat 300 obráběcích strojů ročně. Celkem se tedy bude jednat o cca 650 strojů, které KOVOSVIT MAS, společně s podnikem v Rusku, plánuje do budoucna ročně vyrobit (v současné době mateřský závod v Sezimově Ústí vyrábí cca 300 strojů ročně). KOVOSVIT MAS rovněž míří na odbytové trhy jako je Čína, kde prodal první stroje a jedná zde o založení společných podniků. Na podzim tohoto roku otevře v Číně své stálé obchodní zastoupení. Další zájmovou oblastí je Indie, Turecko, Kazachstán a další trhy v asijské oblasti. Na západních trzích společnost usiluje především o vyšší rozvoj obchodu v Německu a vstup na trh Mexika, USA a Kanady. Co se týká struktury zakázek a subdodávek KOVOSVITU MAS tak cca 20 % produktů jde do automobilového průmyslu, 20% do energetiky a 50% do dalších odvětví strojírenství, zejména těžebního, zbrojařského a železničního průmyslu. Strojírenský podnik KOVOSVIT MAS má v současné době téměř 720 zaměstnanců a patří k významným zaměstnavatelům v Jižních Čechách. Od začátku roku zvýšil počty svých zaměstnanců téměř o 15 %, což činí v celkovém počtu nárůst o 90 zaměstnanců. KOVOSVIT MAS je tradičním strojírenským podnikem, který před 74 roky založil významný český podnikatel a manažer Tomáš Baťa. Dnešní KOVOSVIT je zaměřen na multifunkční a pětiosé obráběcí stroje. V těchto segmentech výroby je KOVOSVIT MAS jedním z šesti světových výrobců, které tyto moderní hi-tech technologie vyrábí. Do budoucna se chce soustředit na výrobu a dodávky velkých technologických celků v oblasti strojírenství.