MACHINE YOUR FUTURE

Slévárna Kovosvitu MAS navázala spolupráci s partnerskými provozy

Datum zveřejnění: 14.08.2018
Na odborném veletrhu Cast Forge v německém Stuttgartu se poprvé se společnou expozicí představily slévárny, jež jsou kapitálově propojeny s majiteli průmyslové skupiny Czechoslovak Group. Slévárna Kovosvitu MAS se tak představila vedle sléváren společností Tatra metalurgie a Vítkovice Heavy Machinery. Dalším spolupracujícím podnikem s vlastní slévárnou je slovenská společnost ZTS Metalurg. Všechny zúčastněné firmy se dohodly na hledání vzájemných synergií. Cílem je propojit zákaznická portfolia a navzájem si vypomoci při získávání zakázek. Společně představují partnerské provozy sléváren velmi silného hráče v oboru, jejich roční obrat se souhrnně blíží třem miliardám korun.

 

„Veletrh Cast Forge jsme koncipovali jako společný stánek všech sléváren propojených s Czechoslovak Group. Díky tomu, že byl veletrh cílený pouze na odbornou veřejnost a nebyl volně přístupný laické veřejnosti, absolvovali jsme sice méně jednání, ale o to konkrétnější byla," říká Jan Kočvara, obchodní ředitel slévárny Kovosvitu MAS, a doplňuje: „Registrovali jsme zcela konkrétní požadavky převážně od zákazníků z Německa. Jak byl veletrh úspěšný, dokáže až následující práce na nabídkách pro zákazníky a jejich úspěšnost, nicméně odhaduji získání dvou nových zákazníků pro reálné dodávky Kovosvitu MAS v roce 2019."

Rok stabilizace. Slévárna má dostatek zakázek

Přestože slévárna Kovosvitu MAS intenzivně jedná s několika potenciálními novými zákazníky, například se společnosti Schottel, německým výrobcem lodí a lodních turbín, neočekává její obchodní ředitel Jan Kočvara, že by se tatro jednání významně promítla do hospodářského výsledku letošního roku. Na vině je kapacita provozu. Slévárna má v současnosti zakázkovou naplněnost na pět měsíců dopředu, a to i přes skutečnost, že se řediteli Miroslavu Chmielovi podařilo díky personální stabilizaci zavést dvousměnný provoz na střední formovně.

„Tento rok vnímáme v obchodě spíše jako stabilizační. Máme přebytek stávajících zakázek a na nové v současnosti nemáme dostatek výrobní kapacity. Přesto myslíme na budoucnost a jednáme se zákazníky o nových příležitostech. Konkrétně se společností Schottel hledáme vhodný produkt, kterým začneme spolupráci. Také vedeme konkrétní jednání s několika společnosti ze severu Evropy. Vzhledem k tomu, že jednání nebyla ukončena, nemohu být konkrétnější,“ vysvětluje Jan Kočvara.

Ekologizace pokračuje. Nová lakovna je již v provozu

Kromě stabilizace výroby a zakázek se v letošním roce slévárna Kovosvitu MAS intenzivně věnuje zvýšení ekologizace provozu. Největší investice do nové lakovny v hodnotě 12 milionů korun se již uskutečnila. Jejím cílem bylo zlepšení pracovních podmínek a prostředí, a zároveň plnění legislativních podmínek na ochranu ovzduší. V případě lakovny jde především o VOC, tedy těkavé organické látky. S novou lakovnou Kovosvit MAS bude s rezervou splňovat zpřísněné legislativou stanovené podmínky.

„Další velkou investicí je rekonstrukce a výměna odsávání kupolových pecí. Na tuto akci již je podepsána smlouva a bude realizována v průběhu celozávodní dovolené, tedy v posledním červencovém a v prvním srpnovém týdnu. Konkrétně dojde k výměně filtrů, potrubí, ventilátorů, výduchů. Kromě toho bude zcela nové řízení odsávání na základě podtlaku v peci. Tato investice nás přijde na 7 milionů korun,“ vypočítává Miroslav Chmiel, ředitel slévárny.

Po celozávodní dovolené, tedy v srpnu, již bude definitivně zamezeno možnému úniku spalin z kupolové pece. Kovosvit MAS tím definitivně zajistí, že sto procent spalin bude za každé situace ve výrobě odcházet do ovzduší přes filtr. Znovu tak přispěje k tomu, že již dnes splňovaným normám na ochranu ovzduší bude vyhověno s dostatečnou rezervou.

Zatím poslední větší investice se chystá na příští rok. Konkrétně půjde o repasi stávajícího filtru na tryskacím zařízení, kde dojde k významnému zvýšení jeho účinnosti. Účinnost filtrace navíc zvýší výměna filtračního média. K tomu výduch, který jde dnes ven mimo slévárnu, bude zaústěn dovnitř do provozu. Díky zvýšení účinnosti filtrace ovšem půjde zpět víceméně čistý vzduch. Tato investice se bude pohybovat v řádu dvou až tří milionů korun. Již letos ale firma investuje 150 tisíc korun do filtru od tryskače, kde vymění filtrační médium.