MACHINE YOUR FUTURE

PLÁNOVANÉ INVESTICE DO ČESKO - RUSKÉHO PODNIKU MTE KOVOSVIT MAS DOSÁHNOU 1, 5 MILIARDY KORUN

Datum zveřejnění: 05.12.2013
Český strojírenský podnik KOVOSVIT MAS založil v roce 2012 v ruském Azově společný česko-ruský podnik MTE KOVOSVIT MAS.

Český strojírenský podnik KOVOSVIT MAS založil v roce 2012 v ruském Azově společný česko-ruský podnik MTE KOVOSVIT MAS. Slavnostním otevřením montážní haly, které se uskutečnilo 29. listopadu 2013, byla oficiálně zahájena produkce obráběcích strojů značky MAS v Rusku.

Stávající výrobní komplex, který se skládá ze sedmi výrobních hal, vznikl modernizací bývalé továrny Donpressmaš na rozloze 35 hektarů. Produkce byla zahájena letos v srpnu a spočívá v montáži strojů vyrobených v mateřském závodě v Sezimově Ústí. Do konce roku 2013 firma předpokládá zkompletovat cca 20 strojů. Samotná výroba je pak naplánovaná na druhou polovinu roku 2014. V současné době závod zaměstnává kolem 60 lidí. Tak jak se formují nové výrobní útvary, tak se i počty pracovníků navyšují. Cílový počet bude asi 300 lidí. Společnost se bude podílet i na vzdělávání studentů technických oborů. „Stáže našich studentů v technologické laboratoři MTE KOVOSVIT MAS je pro nás důležitou součástí praxe ve strojírenských oborech. Do budoucna počítáme, že naši studenti v tomto podniku najdou i uplatnění,“ potvrdil jeden z účastníků slavnostního otevření, rektor hospodářské univerzity Vessarion Meschi.

To, že česko-ruský MTE KOVOSVIT MAS je důležitou součástí obnovy ruského strojírenství potvrdila i vysoká účast nejvyšších představitelů Ruské federace i České republiky. Vedoucí Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě Martin Klučar deklaroval zájem ČR aktivně se podílet na procesu modernizace a restrukturalizace ruské ekonomiky, především ve vybraných ruských regionech. Vicegubernátor a ministr průmyslu a energetiky vlády Rostovské oblasti Aleksandr Grebenščikov poukázal na skutečnost, že se jedná o jednu z prvních zahraničních investic takového rozsahu v oblasti strojírenství v Rostovské oblasti, což by se mělo stát základem pro další rozvoj vzájemné spolupráce. Ze strany zúčastněných zákazníků a výrobců zájem o spolupráci potvrdily i takové světové firmy jako je švédská společnost Sandvik a izraelský ISCAR.

Další prioritou na ruském trhu je kromě dodávky strojů i dodávka technologií a technologických řešení. V MTE KOVOSVIT MAS v Azově je silné a kompetentní aplikační centrum. Detašovaná pracoviště jsou v Moskvě a ve Sterlitamaku. Ve spolupráci s aplikačním centrem v mateřském závodě v ČR produkuje technologická řešení a hotové technologické linky pro ruské zákazníky.

Vizí společného podniku MTE KOVOSVIT MAS je, že v roce 2016 bude ročně vyrábět cca 300 strojů. Co se týká odbytu strojů, ten je primárně zaměřen na ruské trhy.

Úspěšný rozvoj společného podniku v Azově je zárukou pracovních příležitostí a jistoty rozvoje mateřského KOVOSVITU do budoucna. V Ruské federaci společně buduje brand „MAS“ v novém pojímaní zákazníka – spojování značky MAS s pojetím produkce vyspělé technologie.