MACHINE YOUR FUTURE

Miroslav Chmiel novým ředitelem slévárny v Kovosvitu MAS

Miroslav Chmiel novým ředitelem slévárny v Kovosvitu MAS

Když se v roce 2000 ve slévárně Kovosvitu MAS zaváděla automatická linka od společnosti Künkel Wagner, pracoval Miroslav Chmiel ve slévárně jako vedoucí technologické přípravy. V roce 2018 se Miroslav Chmiel do Kovosvitu MAS po 15 letech vrací na pozici ředitele slévárny.
 
Miroslav Chmiel (49) pochází z Moravskoslezského kraje. Vystudoval slévárenskou průmyslovku, poté obor metalurgie na VUT v Brně. Po třech měsících v Třineckých železárnách nastoupil v roce 1991 na slévárnu v Kovosvitu MAS, kde působil až do roku 2003. Mezi lety 1996-2003 se z pozice vedoucího technologické přípravy podílel na modernizaci provozu slévárny, konkrétně střední formovny, těžké formovny i automatické formovací linky.

Letos v únoru se po patnácti letech do Kovosvitu vrátil a stal se novým ředitelem slévárny. Pod jeho vedením se v letošním roce budou realizovat naplánované masivní investice do ekologizace provozu, k dalším plánům nového ředitele patří rozšíření výroby na střední formovně na dvousměnný provoz a zdvojnásobení produkce tvárné litiny.
 

Zdroj: https://kariera.ihned.cz/c1-66091080-miroslav-chmiel-novym-reditelem-slevarny-v-kovosvitu-mas