MACHINE YOUR FUTURE

Kovosvit MAS získal na MSV v Brně zlatou medaili a podepsal kontrakty v řádu desítek milionů korun

Kovosvit MAS získal na MSV v Brně zlatou medaili a podepsal kontrakty v řádu desítek milionů korun

 

Zlatou medaili za stroj WeldPrint 5X převzali na slavnostním večeru Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Libor Kuchař, generální ředitel Kovosvitu MAS, a Michael Valášek, děkan Fakulty strojní ČVUT. Oceněný stroj umožňující 3D tisk kovu a obrábění v jednom prostoru je výsledkem několikaleté spolupráce tradiční strojírenské firmy ze Sezimova Ústí s akademickou sférou. Kovosvit MAS na brněnském veletrhu kromě oceněného stroje představil řadu dalších novinek a inovací a uspěl i komerčně: přímo na veletrhu bylo uzavřeno několik kontraktů v hodnotě desítek milionů korun.

„Kovosvit byl vždy tahounem v oblasti inovací a jsme rádi, že jsme toto potvrdili i na letošním veletrhu. Ocenění odborné veřejnosti za stroj WeldPrint 5X nás velice těší. Potěšila nás ale také pozitivní odezva na další novinky, které jsme na veletrhu představili, ať už jde o zcela nový stroj MCU450, který je pokračováním naší řady pětiosého obrábění nebo o tříosé obráběcí centrum MCV800, jež představuje významný facelift stroje, který je v nabídce Kovosvitu již zhruba dvacet let. Novinkami, které jsme letos na strojírenském veletrhu v Brně představili, jsme dokázali, že rok 2017 byl z pohledu Kovosvitu rokem inovací,“ říká Libor Kuchař, generální ředitel společnosti Kovosvit MAS.

Nový pětiosý obráběcí stroj MCU450 vystavil Kovosvit MAS v rámci partnerství při vývoji netradičně na stánku společnosti Siemens, která mu dodala řídící systém. Podobně byl na stánku společnosti Mitsubishi vystaven stroj Masturn 550, který je nově vybaven řídícím systémem Mitsubishi. Tímto krokem posiluje Kovosvit MAS možnosti prosadit se například na tureckém trhu či na Blízkém východě, kde má tento řídící systém větší uplatnění než v Evropě tradiční řídící systémy Siemens, respektive Heidenhain.

Na stánku Kovosvitu MAS prezentovali technici na oceněném stroji WeldPrint 5X jeho možnosti, konkrétně schopnost obrábět i navařovat kov v jednom pracovním prostoru. Zároveň zde byla vystavena novinka v podobě tříosého obráběcího centra MCV800 a divize MAS Automation prezentovala stroj MCV 1270 s integrovaným robotickým pracovištěm. Za pozornost stály i další novinky: mechanické vřeteno, které umožňuje stroji pracovat při 12 000 otáčkách za minutu, a zcela nové elektrovřeteno z produkce Kovosvitu MAS, které umožní podniku nahradit dosud používaná vřetena společnosti Kessler.

„Na veletrhu jsme denně absolvovali sto až sto padesát obchodních jednání. Dnes už sice není doba, kdy se na veletrzích uzavírají velké kontrakty, se zákazníky pracujeme celoročně, přesto se nám v Brně povedlo podepsat smlouvy v hodnotě desítek milionů korun,“ říká Daniel Horský, obchodní ředitel Kovosvitu MAS a doplňuje: „Například se nám podařilo prodat druhý prototyp nového stroje MCU450 s řídícím systémem Heidenhain, který si našel zákazníka na Slovensku a vzhledem k tomu, že první prototyp, vystavený na stánku Siemens, se rovnou z Brna přesune na Západočeskou univerzitu v Plzni, svědčí to o solidním zájmu o produkt. Podobně jsme hned v pondělí podepsali kontrakt na další vystavenou novinku, stroj MCV800.“

Kovosvit se na strojírenském veletrhu rovněž tradičně zapojuje do soutěže v programování pro studenty pořádané Svazem strojírenské technologie. Letos dovezl pro účely soutěže dvě tříosá vertikální obráběcí centra s řídícími systémy Siemens, respektive Heidenhain, aby měli k dispozici oba systémy. Studenti v soutěži vytvoří obráběcí program a ty vítězné se pak pod dohledem technika z Kovosvitu MAS naprogramují do stroje a obrábí se podle nich. Pro studenty jde o motivaci. Mají příležitost vyzkoušet si to, co v rámci své přípravy programují, na reálném stroji.

„Celkově mám z účasti na brněnském veletrhu velmi dobrý pocit. Záměrem vyslat domácím i zahraničním zákazníkům a partnerům signál, že je Kovosvit po loňských problémech zpět a v plné síle. To se díky vystaveným novinkám podařilo, zájem o ně předčil naše očekávání. Všem našim partnerům i zákazníkům patří velký dík za to, že s námi zůstali. Zároveň jsme využili příležitosti veletrhu k řadě setkání, při nichž pracujeme na nových obchodních příležitostech jak v tradičních regionech, kde je Kovosvit dlouhodobě úspěšný, jako je Česká republika, Slovensko, Polsko a Rusko, tak na nových trzích. Podařilo se nám například prodat pět strojů do Srbska, velice intenzivní jednání jsme vedli například s indickými partery, protože Indie byla partnerskou zemí letošního MSV,“ doplnil Daniel Horský.

 

O stroji WeldPrint 5X

Stroj WeldPrint 5X získal na MSV v Brně zlatou medaili v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi v ČR/na Slovensku v rámci vývojových projektů dotovaných státem. WeldPrint MCV 5X spadá do kategorie hybrid manufacturing. Aditivní a substraktivní technologie je integrována do jednoho pracovního prostoru. Vývoj proběhl ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení, Fakulty strojní ČVUT. Technologii a stroji byl udělen patent č. 306654: Způsob vytváření kovových dílců pomocí depozice materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Materiál je nanášen pomocí modifikovaného elektrického oblouku.

Galerie