MACHINE YOUR FUTURE

Aktuální dění v Kovosvitu MAS - 5.9.2016

Aktuální dění v Kovosvitu MAS - 5.9.2016

Zahájení insolvenčního řízení v této chvíli znamená pouze to, že se
příslušný soud bude zabývat doručeným návrhem, protože ze zákona musí
reagovat na každý takovýto podnět a posoudit jej. Zástupci krizového
managementu již informovali zaměstnance ve firmě a společnost k tomu též
poskytuje reakce ve stejném duchu i médiím.

Pro Kovosvit je nyní důležité, že v současné době se již dokončují
smlouvy na poskytnutí druhé tranše provozního financování, což opět
firmě pomůže stabilizovat její provozní situaci. Jedná se o další
významný krok v postupné revitalizaci firmy.